MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Digital signering – säkert och enkelt!

Digital signering ger dig och organisationen många fördelar. Exempelvis blir arbetet säkert och enkelt, oavsett vart du befinner dig. Läs mer om hur digital signering kan underlätta arbetet.
Digital signering

Pappersarbete och administration kan både ses som en tidstjuv och som en sten i skon för många organisationer. Genom att använda digital signering kan du spara tid och enkelt samla in signaturer från anställda inom din organisation. Oavsett om du behöver förnya eller uppdatera anställningsavtal, underteckna avtal eller andra viktiga dokument, kan vår tjänst MicroWeb Digitala Signaturer hjälpa dig att digitalisera processen hela vägen – från underskrift till arkivering. Det är inte bara lätt att använda utan också GDPR-kompatibelt och helt säkert.

Med digital signering får du hjälp att:

  • Erbjuda ett säkert och enkelt sätt för anställda att teckna avtal eller bekräfta organisationens policyer
  • Signera dokument smidigt på valfri enhet, var du än befinner dig
  • Minska risken att dokument försvinner under processen
  • Garantera det signerade dokumentets arkivbeständighet och efterlevnad i ett arkiv
  • Underlätta distansarbete samt minska plats- och personberoende
  • Skapa mallar eller skapa nya anpassade dokument
  • Öka informationssäkerheten då dokument och avtal är digitala
  • Förvara alla dokument enkelt på ett ställe
  • Minska pappersförbrukning
  • Minska risk för att ogiltiga kopior av avtal

Direkt och enkel signering

Digital signering kan användas för många ändamål. Med MicroWeb Digitala Signaturer kan ni välja att ha flera undertecknande parter eller lägga till observatörer för att säkerställa att alla relevanta parter kan samarbeta sömlöst. Motparten behöver inte ha någon inloggning till MicroWeb för att signera mottaget dokument, utan detta signeras enkelt genom webbläsare eller mobil enhet.

Passar för alla typer av dokument

Med MicroWeb Digitala signaturer kan ni även vara säkra på att ni kan signera alla era dokument oberoende av vilket format dokumentet har, då en konvertering utförs innan signering. På så sätt kan ni skicka alla typer av dokument direkt från era system.

Ni kan själva välja att starta signeringen via vårt gränssnitt eller så kan era system skicka dokumentet till MicroWeb för att automatiskt starta en signeringsprocess. Vår signering kan hantera obegränsat antal mottagare och ni kan enkelt välja signeringsmetod. MicroWeb stödjer de vanligaste formaten av e-legitimationer, såsom till exempel Mobilt BankID och de nordiska grannländernas motsvarande signeringsmetoder.

Effektivare signering med anpassningsbara mallar

Vi vet hur viktigt det är att ha effektiva processer med full koll i varje processteg. I MicroWeb kan du skapa formulär som knyts mot era befintliga dokumentmallar, för att skapa ett enhetligt arbetssätt. När du behöver skicka ett dokument för signering behöver du endast fylla i formuläret för den specifika dokumenttypen för att starta själva signeringsprocessen.

Minska upprepande moment vid ifyllnad av formulär genom att använda systemets automatiska ifyllnad som kompletterar dokumentet med redan känd information, som till exempel närmaste arbetsplats och närmaste chef.

Det är även enkelt att bygga in signeringen på er egen hemsida eller anpassa den efter systemet i övrigt. På så sätt kan ni förbättra signeringsupplevelsen samtidigt som ni förstärker ert interna varumärke.

Säker signering och trygg arkivering - var du än befinner dig

Med MicroWeb Digitala Signaturer är det möjligt att skriva under oavsett om berörda parter är på plats, hemma eller på resande fot. Med digital signering och MicroWeb e-arkiv vet du att dokument blir påskrivna och med säkerhet hamnar i e-arkivet. På så sätt kan du enkelt sortera, spara och uppsöka det lagrade dokumentet igen. Eftersom den digitala lagringen av signerade dokument sker automatiskt till det behörighetsstyrda e-arkivet säkerställer ni att endast berörda personer har åtkomst till informationen. Att hålla hela processen i MicroWeb hjälper dig att upprätthålla ett GDPR-kompatibelt och säkert sätt att hantera informationen.

Läs mer om hur MicroDatas digitala signaturer fungerar här eller boka en demo genom att kontakta oss.

Kontakta oss

Har du några frågor kring blogginlägget?
Kontakta Karolina!