MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Statligt företag väljer MicroWeb Personalarkiv

Företaget väljer MicroWeb Personalarkiv som ett steg i sin digitalisering.

Genom att införa ett digitalt personalarkiv för digitalisering av personalakter vill man skapa hållbarhet i sin organisation och för att underlätta administration.

Vi tackar för förtroendet och ser glatt fram emot vårt samarbete!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

microweb personalarkiv statligtföretag