MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Snart håller vi vår efterfrågade utbildning!

Den 15-16 september håller vi från MicroData vår efterfrågade utbildning!

Med tanke på det stora intresset för digitalisering av HR-avdelningar och personalarkiv samt uttalade önskemål, har vi tagit fram en utbildning.

Under utbildningen går vi djupare in på hur en kommun genom ett digitalt personalarkiv och digitala processer, kan förenkla och effektivisera HR-arbetet. Kursen fokuserar på att ge er verktyg för att kunna införa och leva med ett digitalt arbetssätt.

Utbildningen består av halvdagar där vi blandar teori med praktisk workshop. 

Vi har fortfarande platser kvar. Välkommen att anmäla er.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Utbildning digital HR