MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Skånekommuner väljer MicroWeb Personalarkiv

Skånekommuner väljer MicroWeb Personalarkiv

Fem Skånekommuner Hörby, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Höörs väljer MicroWeb Personalarkiv som en del av sin lösning för HRM. De fem kommunerna, som samverkar och gemensamt driver ett IT-bolag, genomförde en upphandling av en HR-lösning. Upphandlingen hade stor tonvikt på användarvänlighet för såväl HR, chefer som medarbetare i kommunen.

MicroWeb Personalarkiv levereras med en integration till Visma Personec P. Detta möjliggör tillgång till personakterna för chefer och övriga anställda utifrån kommunens behörighetsstuktur.

De fem kommunernas gemensamma IT-bolag ”IT-kommunerna i Skåne” har till uppdrag att utveckla tillgången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter. Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Vi är glada att de ser MicroWeb Personalarkiv som en lösning som passar väl in i deras uppdrag.

Vi tackar de fem skånekommunerna för förtroendet och ser glatt fram emot vårt samarbete!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Skånekommuner personalarkiv