MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Kommuner i Västra Mälardalen väljer MicroWeb Personalarkiv

Kungsör, Arboga och Köping i samverkan, genom Västra Mälardalens kommunalförbund, väljer MicroWeb Personalarkiv

Kommunerna har valt personalarkivet med koppling till Visma Window för en digital hantering och säker arkivering av personalinformation.

MicroWeb personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information och helt i linje med Västra Mälardalens kommunalförbunds digitaliseringsstrategi. Systemet är till för att samla och hantera elektronisk information med avseende på sökbarhet, bevarande över tid, säkerhet och kontroll. Personalarkivet är även ett steg på vägen för att uppfylla verksamhetens GDPR-strategi.

Ett steg mot beslutet var framtagande av en ROI med fokus på upprättande av dokument, sökning av personaldokument samt gallring av dokument och akter i kommunens fysiska närarkiv. Studien som personaladministratörerna gjort visar att ett digitalt personalarkiv skulle innebära många vinster i jämförelse med ett fysiskt arkiv. En av de största nyttoeffekterna med införandet skulle vara tidsbesparing, kontroll och en enklare tillgång till personalrelaterad information.

västa mälardalens komunförbund
Bild: Västra Mälardalens kommunalförbund

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Västra Mälardalens kommunalförbund6