MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroWeb Personalarkivs nya integration med Vismas E-signering

Ny integration för E-signering av personaldokument för arkivering i MicroWeb Personalarkiv

Vi kan nu stolt presentera MicroWeb Personalarkivs senaste integration som kommer underlätta vardagen för många användare av MicroWeb och Visma Addo. Lösningen innebär att signerade avtal automatiskt arkiveras i MicroWeb Personalarkiv. Användarna sparar tid, dokumentprocessen blir strömlinjeformad, krypterad och följer arkivlagen.

Fler IT-system behöver vara utformade på ett sätt som når slutanvändaren och samtidigt inte äventyrar informationens autenticitet. Därför behövs den här och många andra integrationer från verksamhetssystem till e-Arkivfunktionen.” 

Alfred Nordkvist, Kundansvarig Säljare på MicroData

Integration esignering
Bild: Visma Addo

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Integration Visma Addo