MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Vadstena och Mjölby kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Vadstena kommun och Mjölby Kommun väljer MicroDatas tjänst MicroWeb Personalarkiv

Vadstena kommun och Mjölby kommun har en tydlig digitaliseringsstrategi och som mål att digitalisera hela flödet från anställning till arkivering.

Som en del av det arbetet väljer kommunerna nu MicroDatas tjänst MicroWeb Personalarkiv med koppling till Visma Window.

Vi tackar för förtroendet och ser glatt fram emot vårt samarbete!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Vadstena och Mjölby kommun