MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Artikel i Enterprise Magazine

Artikel i Enterprise Magazine - Höj effektivisering och GDPR-compliance med ett digitalt personalarkiv

I artikeln intervjuas vår VD Anders Nordkvist som berättar hur vi arbetar med våra tjänster och mot kund. 

”Vi är stolta över att kunna hålla i hela kedjan själv, då vi både utvecklar tjänsterna och håller i driften. Kunderna slipper ha olika leverantörer som kan överlägga ansvar på den andre och man kan känna sig trygg med att information inte kan försvinna längs vägen. Vi ser det definitivt som en kvalitetssäkring.”

–  Anders Nordkvist, VD på MicroData

Artikel Enterprise Magazine
Bild: Anders Nordkvist

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Artikel Enterprise Magazi