MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

KUNDCASE: Bonnier News

Bonnier News har valt att använda MicroWeb Avtalshantering för en effektiv avtalsförvaltning genom hela organisationen.

Utmaningen på Bonnier News var att få en enhetlig struktur på avtalshanteringen. Eftersom tydliga regelverk saknades för hur avtalen skulle läggas upp och hanteras var det svårt att få kvalitet och överblick över avtalen. Genom MicroDatas tjänst, MicroWeb Avtalshantering, har Bonnier News idag en effektiv avtalsförvaltning.

Genom att använda MicroWebs Avtalshantering har vi sparat både tid och pengar. Vi hanterar nu våra avtal på ett sätt som håller och hänger ihop.” 
– Tomas Höggren, Inköpschef på Bonnier News.

MicroWeb Avtalshantering har hjälpt Bonnier News att få en enhetlig, säker och strukturerad avtalsförvaltning. Den effektiviserade avtalsförvaltningen har inte bara har bidragit till en mer hållbar arbetssituation, utan även till en resursbesparing.

På Bonnier News har de till och med kommit längre i arbetet än vad de tänkte från början. De har börjat hantera processer som de inte såg framför sig att de skulle hantera idag.

MicroData – leverantör av MicroWeb Avtalshantering

MicroWeb Avtalshantering är en komplett lösning för att hantera en koncerns eller organisations avtal. Upprättade eller uppladdade dokument går att skicka iväg för godkännande eller digital signering. Utskicket innehåller en länk för både interna och externa motparter. Länken innehåller ett användarvänligt gränssnitt med endast den information som man behöver, exempelvis avtal, eventuella förändringar samt signering. Tjänsten kan hantera verksamhetsprocesser för avtalstecknande eller offerthantering oavsett hur processerna är utformade. I MicroWeb Avtalshantering kan du dessutom följa processen och få olika påminnelser kopplat till avtal i din organisation. 

Bonnier News Avtalshantering