MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Avtalshantering

Avtalshantering i MicroWeb är en komplett lösning för att hantera en koncerns eller organisations avtal. Upprättade eller uppladdade dokument går att skicka iväg för godkännande eller digital signering. Utskicket innehåller en länk för både interna och externa motparter. Länken innehåller ett användarvänligt gränssnitt med endast den information som man behöver, exempelvis avtal, eventuella förändringar samt signering. Tjänsten kan hantera verksamhetsprocesser för avtalstecknande eller offerthantering oavsett hur processerna är utformade. I MicroWeb Avtalshantering kan du dessutom följa processen och få olika påminnelser kopplat till avtal i din organisation. 

Avtalshantering

CENTRALT OCH SÄKERT

Hantera och lagra information centralt i MicroWeb och var säker på att rätt personer har åtkomst till arkivet.

ARKIVSÄKERT I LINJE MED GDPR

All databehandling och lagring sker enligt rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen (GDPR).

gallringsrutiner enligt gallrings- och dokumenthanteringsplan

Automatisk gallring av information enligt gallrings- eller dokumenthanteringsplan. Detta för att säkerställa att gallring av rätt information sker vid rätt tidpunkt.

AUTOMATISKA PÅMINNELSER

Skicka ut relevanta påminnelser i god tid till obegränsat antal handläggare, avtalsansvariga eller andra intressenter. Vid uteblivna svar får en central användare en notis, för att fånga upp de avtal som inte blivit kontrollerade.

Uppdaterade motpartsuppgifter

MicroWeb Avtalshantering är kopplat till UC:s Organisationsregister. Därför garanteras det att motpartens uppgifter alltid är uppdaterade med aktuell information.

ENKEL SÖKNING

Gör enkla eller avancerade sökningar för att hitta rätt information.

Strukturera era avtal

MicroWeb avtalshantering innehåller en standardprocess för tecknande och förlängning av avtal. Oavsett hur era processer ser ut så går det att anpassa dessa för er organisation. Tjänsten ger en bra överblick och struktur eftersom alla avtal finns samlade på ett ställe med kategoriseringar och sökbar information.  I avtalshanteringen finns även automatiska upprepade påminnelser om avtalstider så att inga uppsägningar, förlängningar eller omförhandlingar av avtal missas.

Digital signering

Signera och godkänn var du än är

Med hjälp av digital signering i MicroWeb går det att godkänna alla avtal digitalt. Signaturerna i MicroWeb Avtalshantering är krypterade, juridiskt bindande och dessutom spårbara. Signering kan göras med till exempel mobilt BankID eller SMS-kod. Det finns även möjlighet att koppla befintliga signeringslösningar till MicroWebs Avtalshantering. Ingen begränsning på antal signerande parter finns och signering går att utföra oavsett var man än befinner sig

Långsiktig arkivering

MicroWeb Avtalshantering är integrerat med MicroWeb e-Arkiv för långsiktigt bevarande av digital information. MicroWeb e-Arkiv följer branschstandarden för e-arkivering, det innebär att era avtal finns sparade och sökbara enligt en standardiserad struktur (OAIS-modellen). Arkiveringen gör det enkelt att hitta och vid behov exportera informationen till andra format och lagringsformer.

Säkert e-Arkiv

Säker informationshantering

Tjänsten är uppbyggd med en lättadministrerad behörighetsstruktur där kunder själva har möjlighet att skapa sina egna roller. Inbyggda roller skyddar känsliga avtal och säkerställer även att rätt information finns tillgänglig i systemet. Det går dessutom att skapa en struktur som ger handläggare tillgång till enbart sina eller avdelningens/koncernbolagets avtal.  

Avtal för chefer och medarbetare

Underlätta med Mina Sidor

e-arkiv inloggning
System digitalt

Digitala processer

Hantera, lagra och signera avtal digitalt. Digitala arbetsflöden och processer gör att verksamheter lättare kan anpassa sig till nya krav och bidrar dessutom till ett effektivare arbetssätt.

Vad säger våra kunder?

”Genom att använda MicroWebs Avtalshantering har vi sparat både tid och pengar. Vi hanterar nu våra avtal på ett sätt som håller och hänger ihop.”

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkert e-Arkiv

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer
Kom igång
För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT
Miljö och hållbar IT​
Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.