MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Falkenbergs Kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Falkenbergs kommun väljer MicroWeb Personalarkiv för en digital hantering och trygg arkivering av personalinformation.

Kommunen har vid flera tillfällen blivit uppmärksammade för sitt digitaliseringsarbete. Falkenberg blev redan för 11 år sedan utsedda till Sveriges IT-kommun. De var dessutom nominerade till utmärkelsen Sveriges digitaliseringkommun 2018.

Vi är glada att välkomna Falkenberg som kunder!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper även organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations eller ett företags GDPR-strategi.

FALKENBERGS KOMMUN