MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Falkenbergs Kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Falkenbergs kommun väljer MicroWeb Personalarkiv för en digital hantering och trygg arkivering av personalinformation.

Kommunen har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt digitaliseringsarbete. Redan för 11 år sedan utsågs Falkenberg till Sveriges IT-kommun och 2018 var de nominerade till utmärkelsen Sveriges digitaliseringkommun

Vi är glada att välkomna Falkenbergs kommun som kunder!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

FALKENBERGS KOMMUN