MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Klippans kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Klippans kommun digitaliserar och effektiviserar personalhanteringen med MicroWeb Personalarkiv

Klippans kommun har valt att implementera MicroWeb Personalarkiv.  Efter en noggrann förstudie har kommunen valt MicroWeb Personalarkiv som plattform för en smidig, säker och digital hantering samt arkivering av personalinformation.

MicroWeb Personalarkiv möjliggör inte bara för Klippans kommun att säkert och effektivt hantera personalinformation, utan inkluderar även implementeringen av 11 digitala processer. Dessa omfattar varning, signering av anställningsavtal och löneförberedande samtal. Detta kommer hjälpa kommunen att förenkla deras vardagliga arbete och effektivisera dess administration.

Vi är tacksamma för förtroendet från Klippans kommun och ser fram emot att samarbeta för att leverera en HR-lösning som passar deras behov och bidrar till en smidigare personaladministration.

Läs mer om Klippans kommun på deras hemsida.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Klippans kommun