MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Kramfors kommun implementerar samtyck.se i elevplattform

Kramfors kommun är pionjärer för ett hållbart samhälle. Med sin framåtanda förstärker och kompletterar de hela regionen.

Kommunens största gymnasieskola, Ådalsskolan, är en föregångare inom digitalisering av svenska skolan. Nu väljer kommunen att implementera vår tjänst samtyck.se i Ådalsskolans plattform Concure! Plattformen är unik i Sverige och hanterar i dagsläget administrativa och juridiska frågor i elevärenden.

MicroDatas tjänst samtyck.se hjälper Kramfors kommun att få kontroll över hantering av samtycken. Kommunen får ordning och reda och kan administrera alla samtycken digitalt. Med hjälp av samtyck.se får kommunen det enklare att anpassa sig till GDPR.

Vi ser fram emot samarbetet och utvecklingen med Kramfors och elevplattformen Concure!

Samtyckeshantering

En helhetslösning för insamling och hantering av samtycken. Samtyck.se är tjänsten som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Samtyck.se är verifierad av Advokatfirman Lindahl. 

Samtyckeshantering