MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar: Processer i MicroWeb Personalarkiv

Få svar på de vanligaste frågorna om digitala HR-processer

I detta webbinar går vi djupare in på hur digitala processer och formulär fungerar i vår tjänst MicroWeb Personalarkiv. Som ett exempel på ett lyckat projekt och införande berättar vi om Partille kommun som har digitaliserat sina processer och gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär. 

Pappersblanketter som tidigare skickats runt om i organisation för ifyllnad och påskrift och sedan hamnat i närarkivet i den klassiska personalmappen. Idag skapas dessa formulär digitalt och arkiveras helt automatiskt i rätt personalakt.

Digitala personalarkiv hjälper även organisationer att effektivisera sin verksamhet samt ger utrymme och fokus till själva kärnverksamheten. Många företag och organisationer ser stora besparingar med digitalisering av personaldokument och fysiska arkiv. Detta för att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR.

Innehåll:
– Formulärhantering hos MicroData
– Processer i MicroWeb och Mina Sidor
– Skapande av process
– Godkännande och signering
– Säker arkivering
– Införandet av en process
– Konkreta kundexempel

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv
MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

Datum: 15 oktober
Tid: 14:00-14:30
Plats: Digitalt

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu