MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Nu samarbetar vi med konsultbyrån Sevenco

Sevenco har en samlad kompetens av konsulting inom företagsledning. Med över 50 år i branschen har de utfört hundratals uppdrag.
Vårt partnerskap med Sevenco innebär att vi tillsammans utvecklar och breddar våra kompetensområden.
Vi välkomnar Sevenco som ny partner!
Sevenco
sevenco