MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Skellefteå Kommun utökar användandet av våra tjänster

Skellefteå kommun använder sedan 2017 vårt e-Arkiv för digital arkivering av information från avställda system. Kommunen väljer nu att utöka användandet av våra tjänster. Detta genom att koppla Vismas system ”Anställningsguiden” till MicroWeb Personalarkiv med funktioner för bland annat anställningsprocess.

MicroWeb Personalarkiv levereras med en integration till Visma Personec P, som möjliggör tillgång av personakterna för chefer utifrån kommunens behörighetsstuktur.

Tidigare har avtalen skrivits ut från chefernas gränssnitt i Visma anställningsguiden, för fysisk attest och påskrift av kandidaterna. Med MicroWeb Personalarkiv och signeringslösning skapas ett digitalt flöde hela vägen och medför mindre administration för HR-avdelningen, chefer och medarbetare. Vår lösning för digital signering säkerställer att avtalet signeras av berörda användare, att signaturen är rättssäker och hållbar över tid.

Skellefteå kommun Personalarkiv

Foto: Carina Wallin

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

skellefteå kommun digitalt personalarkiv