MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Tack för din anmälan!

Du är nu anmäld till utbildningen ”Se möjligheterna med digital HR”.