MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar
19 november

Från pappersarkiv till digitalt personalarkiv

Inom offentlig sektor prioriteras i allt högre grad, effektiva lösningar för digitalisering och smidig hantering av personaldokumentation. Under detta webbinar kommer vi att återge Alvesta kommuns resa från pappersarkiv till digitalt personalarkiv. Vi delar dessutom med oss av tips och ger råd för införande av ett digitalt personalarkiv.

Vi kommer gå igenom fördelarna med en digitalisering av HR-dokument, med fokus på högre effektivitet kombinerat med lägre kostnad för administration och mindre risk för fel. Vi kikar på hur MicroDatas system – MicroWeb Personalarkiv – kan integreras i organisationers nuvarande processer och system.

Målet med detta webbinar är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som organisation kan gå tillväga för att kunna digitalisera era personakter och få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Digitala personalarkiv hjälper organisationer att effektivisera sin verksamhet samt ger utrymme och fokus till själva kärnverksamheten. Många företag och organisationer ser stora besparingar med digitalisering av personaldokument och fysiska arkiv. Detta för att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR.

Innehåll:

Bakgrunden till införande av ett digitalt arkiv

Utmaningar och tillvägagångssätt

Integrationer med verksamhetssystem

Framgångsfaktorer

Tips för ett lyckat införande

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR i en kommun som påbörjat ett digitalt tankesätt och där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroWeb

Anmälan stängd. Dessa webbinar har redan sänts.

DATUM: 19 NOVEMBER

TID: 14.00-14.30

PLATS: DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE WEBBINAR