MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar för
dig som jobbar
på ett företag

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Steg för införande av MicroWeb Personalarkiv

Samla era HR-dokument på ett och samma ställe med hjälp av vår tjänst MicroWeb Personalarkiv. Systemet underlättar er arbetsvardag, och gör att ni får kontroll över HR-arbetet.  Digitaliseringen gör att era dokument blir spårbara, sökbara och säkert arkiverade. Dessutom är det ett steg på vägen att uppfylla er organisations GDPR-strategi.

Med vårt webbinar får ni en övergripande bild av projektinförandet av MicroWeb Personalarkiv. Under webbinaret kommer vi prata om vad som förväntas av kund och MicroData för att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt, samt bidra med en större förståelse av alla steg i processen som leder fram till användande av MicroWeb Personalarkiv. Vi tar även upp hur ni kan digitalisera era befintliga personalakter och hur tillkommande personaldokument ska hanteras.

Innehåll

Hur gör ni er av med ert pappersarkiv?

Hur digitaliserar ni era befintliga personalakter?

Hur hanteras tillkommande personaldokument?

9 steg för införande av MicroWeb Personalarkiv

Tips för ett lyckat införande

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR på ett företag och påbörjat ett digitalt tankesätt och där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

Webbinar MicroWeb Personalarkiv

DATUM: 2 juni

TID: 14.00-14.30

PLATS:  DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE EVENEMANG