MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar för dig inom offentlig sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Från pappersarkiv till
digitalt personalarkiv

I en tid där allt fler regioner och kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar, blir det allt mer väsentligt att effektivisera verksamheten och spara kostnader. Många organisationer och deras verksamheter ser stora besparingar med digitalisering av personaldokument och pappersarkiv. Detta görs inte enbart för att minimera risken för informationsförlust, utan också för att öka produktiviteten och minimera pappershantering i processer och arbetsflöden. Dessutom underlättar det uppfyllandet av miljömål och möjliggör införandet av gemensamma rutiner för att uppfylla kraven enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi kommer under detta webbinar gå igenom fördelarna med digitalisering av HR-dokument samt tala om olika skanningsalternativ och ge tips för att lyckas med införandet av ett digitalt personalarkiv.

Målet med webbinariet är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som organisation kan gå till väga för att digitalisera era personalakter och samtidigt få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Innehåll

Tillvägagångsätt för att effektivt digitalisera pappersarbetet

Bästa skanningsalternativet för er

Kostnadsbesparingar med ett digitalt personalarkiv

Framgångsfaktorer för ett lyckat införande

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med HR inom offentlig sektor och vill ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

DATUM: 21 mars 2024

TID: 14.00-14.45

PLATS:  Digitalt

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten Univid där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta hilde.groenewegen@microdata.nu.

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

Christian webbinar

ANDRA RELATERADE EVENEMANG