MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar för dig inom privat sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Digitala processer för HR

Idag lägger allt fler företag fokus på att digitalisera anställningsavtal, samtidigt som HR-avdelningarna fortsätter att hantera en rad andra grundläggande och viktiga HR- processer.

Den digitala omvandlingen av manuella HR-processer har visat sig ge betydande besparingar för organisationer. Inte bara för att minimera risken för informationsförlust utan även för att öka produktiviteten och minska behovet av pappershantering i processer och arbetsflöden. Dessutom underlättar det att uppnå miljömål och införa gemensamma rutiner för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi vill med detta webbinar inspirera er att se över era nuvarande processer och öka digitaliseringen i er verksamhet. Under webbinariet kommer vi därför ta upp och gå in på några vanliga HR-processer som kan effektiviseras genom användningen av ett digitalt personalarkiv. Ett typiskt exempel är digitaliseringen av uppsägningsprocessen.

Vi delar även med oss av tips från våra kunder och återger hur de gått till väga vid införandet av ett digitalt personalarkiv och digitala processer.

Målet är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som organisation kan gå till väga för att digitalisera företagets HR-processer och samtidigt få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Innehåll

Vilka processer kan hanteras i ett digitalt personalarkiv?

Vinsterna med att digitalisera era HR-processer

Exempel och demo på processer i ett digitalt personalarkiv

Tips vid digitalisering av HR-processer

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med HR och vill ta en aktiv roll i att digitalisera HR-arbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

Webbinar digitala HR-processer

DATUM: 23 maj 2024

TID: 14.00-14.45

PLATS:  Digitalt


Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten Univid där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta hilde.groenewegen@microdata.nu

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

Alfred Nordkvist
Jonas Wågenberg

ANDRA RELATERADE EVENEMANG