MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar för dig inom privat sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Digitalisera företagets
HR-dokument med ett personalarkiv

Allt fler företag har fått upp ögonen för nyttorna kring digitalisering av sina HR-dokument och ser stora besparingar med införandet av digitala personalarkiv. Ett digitalt personalarkiv hjälper företag att effektivisera arbetet och ger utrymme till fokus på själva kärnverksamheten.

Att digitalisera företagets HR-arbete minskar inte enbart risken av informationsförlust utan ökar även produktivitet och minimerar pappershantering i processer och arbetsflöden. Med ett digitalt personalarkiv är det också lättare att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR.

Vår projektledare Mariana kommer tillsammans med vår IT-chef Christian under detta webbinar gå igenom fördelarna med digitalisering av HR-dokument. De kommer även ta upp olika skanningsalternativ och ge tips för att lyckas med införandet av ett digitalt personalarkiv. 

Målet med webbinariet är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som företag kan gå till väga för att digitalisera era HR-dokument och samtidigt få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Innehåll

Tillvägagångsätt för att effektivt digitalisera pappersarbetet

Bästa skanningsalternativet för er

Kostnadsbesparingar med ett digitalt personalarkiv

Framgångsfaktorer för ett lyckat införande

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med HR och vill ta en aktiv roll i att digitalisera HR-arbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

DATUM: 25 april 2024

TID: 14.00-14.45

PLATS:  Digitalt

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten Univid där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta hilde.groenewegen@microdata.nu

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

ANDRA RELATERADE EVENEMANG