MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar för dig inom offentlig sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

MicroWeb Personalarkiv -
mer än bara arkiv

Vi ser att allt fler organisationer inom den offentliga sektorn inser vikten av att digitalisera HR-arbetet för att effektivisera arbetsflödet. Med MicroWeb Personalarkiv kan ni förutom att automatisera era HR-processer, ta steget mot en HR-avdelning fri från tidskrävande pappersarbete. Det är här MicroWeb Personalarkiv kommer in i bilden – det är mer än bara arkiv.

I detta webbinar går vi igenom hur MicroWeb Personalarkiv kan hjälpa din organisation. Få reda på hur ni kan bli mer strukturerade och samtidigt få fullständig kontroll över all personalinformation. Vi kommer att presentera kundexempel och visa hur ett digitalt personalarkiv kan göra stor skillnad för HR och skapa besparingar för din organisation.

Innehåll

Ta steget mot strukturerad och administrationsfri HR

Följ en kommuns digitaliseringsresa

Effekten med smarta och digitala personalakter

Kundexempel och besparingar med MicroWeb Personalarkiv

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med HR inom offentlig sektor och vill ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

MicroWeb Personalarkiv - mer än ett arkiv

DATUM: 25 januari 2024

TID: 14.00- ca. 14.45

PLATS:  DIGITALT


Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten Univid där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta hilde.groenewegen@microdata.nu.

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

Jonas Wågenberg
Alfred Nordkvist

ANDRA RELATERADE EVENEMANG