MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar
för dig inom
offentlig sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Arbeta helt automatiserat med era HR-processer

För att inte halka efter i den digitala utvecklingen prioriterar allt fler organisationer inom offentlig sektor effektiva lösningar för digitalisering och smidig hantering av HR-processer i sina verksamheter.

Många organisationer fokuserar idag på att digitalisera anställningsavtal men HR-avdelningars arbete består av många fler grundläggande och viktiga processer.

Vi vill med detta webbinar inspirera er att se över era nuvarande processer och öka digitaliseringen i er verksamhet. Under webbinariet kommer vi därför ta upp och gå in på några vanliga HR-processer som kan hanteras i ett digitalt personalarkiv. Ett vanligt förekommande exempel är digitaliseringen av uppsägningsprocessen.

Vi delar även med oss av tips från våra kunder och återger hur de gått till väga vid införandet av ett digitalt personalarkiv och digitala processer.

Målet är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som organisation kan gå till väga för att digitalisera er verksamhets HR-processer och samtidigt få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Innehåll

Vilka processer kan hanteras i ett digitalt personalarkiv?

Vinsterna med att digitalisera era HR-processer

Exempel och demo på processer i ett digitalt personalarkiv

Tips vid digitalisering av HR-processer

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR inom offentlig sektor och påbörjat ett digitalt tankesätt, där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

webbinar digitala HR-processer

DATUM: 27 april

TID: 14.00-14.30

PLATS:  DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

ANDRA RELATERADE EVENEMANG