MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar
för dig inom
offentlig sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Digitalt personalarkiv - lättare än vad ni tror

Många organisationer inom offentlig sektor står fortfarande inför utmaningen att digitalisera sitt befintliga personalarkiv. Inför det arbetet kan det uppstå många frågetecken såsom hur man praktiskt ska gå tillväga? Hur arbetet bör struktureras? Samt vilken teknisk kompetens som behövs?

Under webbinariet går vi igenom hur pappersarkivet och olika dokumentflöden snabbt och enkelt omvandlas till ett digitalt personalarkiv. Ni får konkreta tips på hur det förberedande arbetet bör se ut med dokumenthanteringsplan, utrustning och resursplanering. Med hjälp av dessa tips kan ni undvika felsteg som genererar onödiga kostnader och tidsåtgång.

Med detta webbinar vill vi också ge er en förståelse för hur ni kan gå tillväga för att skanna och indexera era personalakter med hjälp av MicroDatas automatiska datafångst och de arbetsmetoder som tjänsten erbjuder.

Innehåll

Vilka utmaningar möter våra kunder?

Hur organiserar ni ert digitaliseringsarbete?

Hur skannar ni era befintliga personalakter?

Vinster med att skanna med automatisk datafångst

Tips för ett lyckat införande

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR inom offentlig sektor och har som mål att digitalisera era befintliga personaldokument.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

DATUM: 5 oktober 2023

TID: 14.00-14.30

PLATS:  Digitalt

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

ANDRA RELATERADE EVENEMANG