MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar
9 december

KOSTNADSFRITT WEBBINAR​

Anställningsprocesser i MicroWeb Personalarkiv

Många organisationer har fått upp ögonen för nyttorna med att digitalisera sina HR-processer. Men, vad behövs för att lyckas med att omsätta sin analoga process till en digital variant? Vilka fallgropar finns och vad är viktigt att tänka på?

Digitalisering av HR-processer och fysiska arkiv innebär stora besparingar för organisationer och dess verksamheter. Inte bara för att minska risken för informationsförlust utan även för att öka produktivitet och minimera pappershantering i arbetsflöden. Att digitalisera HR-processer medför ett effektivt arbetssätt. Det gör det också lättare att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen, GDPR.

Under webbinariet berättas hur digitalisering av en process går till. Vi fokuserar på anställningsprocessen som för många organisationer är den första process som digitaliseras. En digitaliserad anställningsprocess underlättar rekryteringen och effektiviserar HR-arbetet samtidigt som det frigör tid åt annat i organisationen.

Målet är att inspirera er att se över era nuvarande processer och öka digitaliseringen i er verksamhet.

Innehåll

Utmaningar och tillvägagångsätt

Processhantering i MicroWeb Personalarkiv

Fördelarna med en digitaliserad anställningsprocess

Systemstöd inför digitaliseringen

Tips för ett lyckat införande

Kundexempel

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR i en organisation som påbörjat ett digitalt tankesätt och där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

Anställningsprocesser

DATUM: 9 december

TID: 14.00-14.30

PLATS:  DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

ANDRA RELATERADE EVENEMANG