MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar
för dig inom
offentlig sektor

KOSTNADSFRITT WEBBINAR

Från pappersarkiv till digitalt personalarkiv

Inom offentlig sektor prioriteras i allt högre grad effektiva lösningar för digitalisering och smidig hantering av personaldokumentation. Digitala personalarkiv hjälper organisationer att effektivisera sin verksamhet samt ger utrymme till fokus på själva kärnverksamheten. Många organisationer och dess verksamheter ser stora besparingar med digitalisering av personaldokument och pappersarkiv. Inte bara för att minska risken av informationsförlust utan även för att öka produktivitet och minimera pappershantering i processer och arbetsflöden. Det gör det också lättare att nå miljömål och ha gemensamma rutiner för att uppfylla kraven gentemot dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi kommer under detta webbinar gå igenom fördelarna med digitalisering av HR-dokument samt tala om olika skanningsalternativ och ge tips för att lyckas med införandet av ett digitalt personalarkiv. 

Målet med webbinaret är att förmedla en övergripande förståelse för hur ni som organisation kan gå till väga för att digitalisera era personalakter och samtidigt få ett enklare och effektivare arbetssätt.

Innehåll

TILLVÄGAGÅNGSÄTT FÖR ATT DIGITALISERA PAPPERSARBETET

VILKET ÄR DET BÄSTA SKANNINGSALTERNATIV FÖR ER?

VINSTER MED ETT DIGITALT PERSONALARKIV

Tips för ett lyckat införande

Målgrupp

Webbinariet vänder sig till dig som jobbar med HR i offentlig sektor och påbörjat ett digitalt tankesätt och där HR har bestämt sig för att ta en aktiv roll i digitaliseringsarbetet.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av all personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations GDPR-strategi.

pappersarkiv

DATUM: 9 februari

TID: 14.00-14.30

PLATS:  DIGITALT

ANMÄLAN TILL WEBBINAR

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på svenska. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

VI SOM HÅLLER I DETTA WEBBINARIUM

ANDRA RELATERADE EVENEMANG