MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar om digitala samtycken i skolan

Webbinar tillsammans med vår partner InfoMentor

Vi är inbjudna att tillsammans med vår partner InfoMentor hålla ett webbinarium där vi pratar om lärdomar som GDPR har medfört– vikten av ordning och reda, att inte spara för sparandets skull och att ha en bra digital strategi.

Det har nu nämligen gått 10 månader sedan införandet av GDPR. De flesta organisationer har gjort stora förändringsarbeten och infört nya policys för att uppnå kraven i förordningen.
Hur har detta påverkat vårt arbetssätt och vad har vi lärt oss?

Detta webbinarium kommer främst att rikta sig till lärare, rektorer och utbildningsförvaltning. Många skolor arbetar nämligen idag med pappersblanketter för att samla in samtycken. De är lätt att blanketterna förvaras på flera olika ställen och blir därför svåra att söka fram. Att ha insamlade blanketter med samtycken utspridda på kontor, i system och i datorn är rörigt och medför mer administration för lärarna. 

Innehåll
• Tre lärdomar från GDPR
• Hantering av samtycken
• Hur funkar det med digitala samtycken i skolan?
• Hur går man praktiskt tillväga?
• Vägen från papper till digitalt

Digitala Samtycken

Vi på MicroData erbjuder tjänsten samtyck.se för att förenkla hanteringen av samtycken inom skola och förskola. Samtyck.se är en komplett tjänst för insamling och hantering av samtycken digitalt. Tjänsten ger både lärare, elever och föräldrar kontroll över lämnade samtycken. Med tjänsten kan kunder vara säkra på att hanteringen av samtycken sker i linje med GDPR.

Om vår partner InfoMentor

InfoMentor är en lärplattform som förenklar skolvardagen genom att samla planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet i ett verktyg. Den ger lärarna förutsättningar för att kunna fokusera på varje enskild elevs utveckling och mer tid till undervisning. InfoMentor är helt enkelt ett verktyg för att göra skolan ännu bättre.

InfoMentor samarbete

WEBBINAR: LÄRDOMMAR FRÅN GDPR SÅ HÄR LÅNGT

NÄR: DEN 26 MARS
TID: 15.00
ANMÄLAN TILL WEBBINAR