MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Webbinar 31/10 – Mer tid till eleverna med digital samtyckehantering

Webbinar: "Mer tid till eleverna med digital samtyckeshantering"

Bli inspirerad under vårt webbinar där vi kommer berätta om effektivare samtyckeshantering i skolan.

Idag arbetas det hårt inom skolan med minskande resurser för att ge elever den utbildning och omsorg de behöver, samtidigt som lärare belastas allt mer av administration och planering. Vårdnadshavare och elever kräver dessutom högre transparens och service.

Vanligast är att utbildningsförvaltningar fortfarande hanterar samtycken via pappersblanketter. Ett sätt som kräver tid för att dela ut, samla in och samordna. Insamlade pappersblanketter medför dessutom låg spårbarhet gentemot elever och vårdnadshavare, vilka enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har rätt till enkel åtkomst och omprövning av lämnade samtycken.

Digital samtyckeshantering kan vara ett steg på vägen för att uppfylla verksamhetens GDPR-strategi och bidra med mindre administration och bättre service i skolan.

Innehåll
• Vad säger GDPR? Hur ska samtycken hanteras?
• Digital tranformation – från papper till digitalt
• Alla samtycken på ett ställe

Webbinariet riktar sig främst till:

• Mentorer
• Pedagoger
• Lärare
• Rektorer
• Utbildningsförvaltning

Om MicroData – leverantör av samtyck.se

Vi på MicroData erbjuder tjänsten samtyck.se för att förenkla hanteringen av samtycken inom skola och förskola. Samtyck.se är en komplett tjänst för insamling och hantering av samtycken digitalt. Tjänsten ger både lärare, elever och föräldrar kontroll över lämnade samtycken.

Praktisk info
Webbinariet är kostnadsfritt, hålls på svenska och är anpassat för lärare, rektorer och personer inom utbildningsförvaltning. Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm samt lyssna in via dator eller telefon.

Har du frågor om webbinariet?
Kontakta oss på info@microdata.nu

Samtyckeshantering

En helhetslösning för insamling och hantering av samtycken. Samtyck.se är tjänsten som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Samtyck.se är verifierad av Advokatfirman Lindahl. 

Samtyckeshantering
digital samtyckeshantering