Behandling av personuppgifter

Allmän Dataskyddsförordning

Behandling av personuppgifter har tidigare reglerats i Personuppgiftslagen (PuL). Från och med maj 2018 kommer den och andra motsvarande lagar i hela EU att ersättas med förordningen om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter eller dataskyddsförordningen. Det är en förordning om skydd för enskilda personer med […]

Allmän Dataskyddsförordning Läs mer »