HR-arbetet

HR-arbetet i en föränderlig värld

Den värld vi lever i förändras mycket just nu på grund av den pågående coronapandemin. Många företag har behövt ställa om på olika sätt. Flertalet beslut måste fattas på kort tid och möjligen på ett sätt som aldrig tidigare upplevts. Allt fler företag tvingas till omstrukturering av personalen till följd av permitteringar eller varsel. För […]

HR-arbetet i en föränderlig värld Läs mer »