FGS

Vad är FGS och varför är det viktigt?

FGS:er används för utbyte eller publicering av större informationsmängder och för att leverera information till, eller mellan, e-arkiv och via e-tjänster.