MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

25 000 nya samtycken

Det är knappt en vecka sedan den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla här i Sverige. Trots överflödet av information i inkorgen är det få företag som har begärt samtycken. Under denna korta period har en av våra kunder samlat in 25 000 nya samtycken. 

Personuppgifter i enlighet med GDPR
Förra veckan svämmade mailinkorgarna över av GDPR-information och policys från företag som man på ett eller annat sätt varit i kontakt med. Det är bra att företag visar att de tar ansvar över våra personuppgifter och tar lagen på allvar. Trots all information om hur företag uppdaterat sin policy enligt GDPR är det sällan tydligt för mottagaren vilka personuppgifter som samlats in och i vilket syfte.

Vi har hjälpt företag att tydliggöra både för sig själva och för sina registrerade hur deras personuppgifter behandlas. I tjänsten samtyck.se har företag sina registrerades samtycken samlade på en plats. Det ger företagen möjlighet att fokusera mer på sin kärnverksamhet istället för att lägga tid på samtyckeshantering.

Läs mer om tjänsten samtyck.se

Samtyckeshantering

En helhetslösning för insamling och hantering av samtycken. Samtyck.se är tjänsten som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen, GDPR. Samtyck.se är verifierad av Advokatfirman Lindahl. 

Samtyckeshantering