MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Ambea väljer MicroWeb Personalarkiv för digital signering av anställningsavtal och digitala personalakter

MicroData har fått förtroendet att tillhandahålla en helhetslösning för digital hantering av HR-processer och arkivering av personalakter till omsorgsföretaget Ambea.

Ambea är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med cirka 26 000 medarbetare och över 900 verksamheter över hela Sverige, Norge och Danmark. Ambea skapar idag ca 10 000 anställningsavtal per år – både nyanställningar och ändrade anställningsvillkor.

– Genom digital process och signering av ca 10.000 anställningsavtal per år kommer Ambea se en stor effektivisering av sin verksamhet. Processen kommer även vid signering automatiskt skapa personalakterna efter kundens informationshanteringsplan. Vi på MicroData är väldigt glada att Ambea har givit oss det här förtroendet, säger Jonas Wågenberg, kundansvarig på MicroData.

MicroData och Ambea har därmed i dialog anpassat tjänsten till företagets verksamhet och behov. Med digitala HR-processer och digital hantering av personalakter kan Ambea dessutom effektivisera sina HR-processer samtidigt som chefer och medarbetare får säker tillgång till viktig och konfidentiell information på ett smidigt och säkert sätt.

MicroData kommer hjälpa Ambea med följande:

Inom sin företagsgrupp erbjuder även Ambea boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. De värderingar som genomsyrar all Ambeas verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.

Vi är tacksamma för förtroendet och är glada att välkomna Ambea som våra kunder!

digital signering av anställningsavtal

Foto: Adobe Stock Photo

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

digital signering av anställningsavtal