MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Våra hållbara resor

Vi värnar om miljön och minskar klimatavtrycket där det är möjligt

På MicroData jobbar vi ständigt med att minska belastningen på miljön. Vårt miljöarbete innefattar medvetna val och att göra skillnad där vi kan. En viktig del av detta arbete är hållbara resor som minskar på klimatavtrycket.

Under 2020 minskade vi vårt resande markant till följd av covid-19 pandemin. När vi väl var i behov av transport använde vi oss i största utsträckning av att genomföra våra resor via tåg. Att välja att resa med tåg istället för alternativa transportmedel har bidragit till ett mer hållbart resande, som i sin tur har minskat vår miljöpåverkan.

Nedan finns en beräkning av mängden utsläpp vid val av alternativa transportmedel med samma sträcka. Sammanlagt reste vi upp till 7 488 km med tåg under perioden januari-december 2020.

Vi är stolta att kunna göra skillnad där det är möjligt och arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete.

Facebook
LinkedIn

Miljö och Hållbar IT

MicroData arbetar kontinuerligt för att minska belastningen på miljö och omgivning genom hållbar IT. Att använda molntjänster är en miljöbesparing jämfört med att köpa egen hårdvara. För att tillverka exempelvis en hårddisk krävs nya resurser. När utrustning delas kan antalet hårddiskar samt energiförbrukning minska eftersom utrymmet kan utnyttjas mer effektivt.

hållbara resor Microdata