MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Botkyrka kommun
ställer av HRM-system
till MicroWeb

Systemavställning möjliggör uppsägning av inaktiva system

Botkyrka kommun har beslutat att använda MicroWeb e-Arkiv för avställning av information från HRM-system, för att inte behöva underhålla ett system som inte längre används. Genom systemavställning till MicroWeb finns information från gamla systemet lätt sökbart och säkert arkiverat.

Genom att välja Systemavställning till ett centralt e-Arkiv minskas kostnader för system som behålls enbart för informationsbevaring.  På så vis uppfyller Botkyrka kommun sin digitaliseringsstrategi vad gäller ”Vi utvecklar våra verksamheter och arbetssätt efter Botkyrkabons behov och ständigt förnyade digitala möjligheter”

Vi tackar för förtroendet och ser glatt fram emot vårt samarbete!

MicroData – leverantör av MicroWeb Systemavställning

Med systemavställning till MicroWeb e-Arkiv får du tillgång till information både från avställda och aktiva system samtidigt. När ett nytt verksamhetssystem exempelvis ett personalsystem, tas i drift, finns alltid bekymret med hantering av material som finns kvar i det gamla systemet. Avställda system har ofta fortsatta kostnader för licenser och support, även om systemen endast lagrar information. Dessutom är det ofta en utmaning att administrera och förvalta kunskap kring system som inte längre används aktivt. Till vår tjänst MicroWeb e-Arkiv kan du ställa av flertalet olika system och materialet blir säkert arkiverat samtidigt som det är lätt att hitta i. 

Botkyrka kommun