MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Stort intresse för våra tilläggstjänster

Många kommuner har fått upp ögonen för våra tilläggstjänster som skapar mervärde för personalarkivet

Tre kommuner från Västra Mälardalens kommunalförbund har tecknat avtal för vår Automatiska Datafångst för snabb hantering av historiskt personalinformation. Sedan tidigare har vi flera andra som har valt samma lösning.

Även våra kopplingar till signeringslösningar som Visma Addo samt rekryteringssystemen Varbi och Visma Recruit har lockat kommuner som exempelvis Sunne, Gävle, Sollentuna och Kristinehamn.

Utöver detta visas det stort intresse för våra digitala HR-processer.

Det glädjer oss att kunna bidra till en enklare vardag för våra kunder!

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Tilläggstjänster digitalt personalarkiv