personalarkiv personalsystem

Varför ska man inte använda personalsystem för lagring av personaldokument?

Allt fler arbetsplatser använder sig idag av digitala lösningar för lagring av information. Väldigt vanligt är att verksamheter lagrar information som rör anställda, såsom personalakter och personaldokument i olika verksamhetssystem.