MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Corona/Covid-19

Uppdaterad: 2020-03-16

Vad gör MicroData med anledning av Corona/Covid-19?

MicroData tar oron för Corona/Covid-19 på stort allvar och gör det vi kan för att skydda våra kunder, samarbetspartners och medarbetare. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Corona/Covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra medarbetares och kunders hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning.

Vi har också vidtagit åtgärder och uppdaterat interna riktlinjer för att så långt som möjligt minimera spridande av smitta. Till exempel:

  •  Möten kommer från och med nu att hållas digitalt tills det att läget stabiliserats.
  •  Resor i tjänsten till riskområden är inte tillåtna.
  •  Resor kollektivt avrådes.
  •  Medarbetare ges möjlighet att arbeta hemifrån.
  •  Mässor och evenemang skjuts på framtiden och planerade seminarium kommer ersättas av webbinar.
  •  Medarbetare som återvänt från resa i ett riskområde, eller som haft kontakt med någon som är bekräftat smittad av coronavirus ombeds att arbeta hemifrån de närmaste 14 dagarna oavsett uppvisande av eventuella symptom.
  •  Utöver det informeras våra medarbetare om förebyggande av smittspridning och vikten av god handhygien.

MicroData arbetar lösningsorienterat för att säkerställa en trygg och stabil leverans framåt och om du som kund har frågor kring någon pågående leverans från oss så rekommenderar vi att ta direkt kontakt med oss på support@microdata.nu

I övrig följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Denna text uppdateras kontinuerligt vid behov.