MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

KUNDCASE: Alvesta kommun

Alvesta kommun bestämde sig för att de inte kunde ha både ett digitalt arkiv och ett pappersarkiv. MicroWeb Personalarkiv har hjälpt till att uppfylla kommunens mål och förväntningar om att ha ett digitalt personalarkiv

”I samband med att GDPR trädde i kraft blev det en större anledning att sätta fart på processen för att ha ett digitalt personalarkiv, ” – Lars Hjertquist, systemansvarig på Alvesta kommuns HR-avdelning.

Idag slipper handläggare leta efter akter och får en säker samt bättre rutin på hantering av personaldokumentation. Det är ett smidigt sätt att lägga in nya akter och nya anställningar kan skrivas in direkt i MicroWeb Personalarkiv.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Referenser Alvesta kommun