KUNDCASE: Partille kommun

Partille kommun - från pappersblanketter till digitala formulär

För att automatisera processer som rör kommunens anställda har Partille kommun valt att använda MicroWeb Personalarkiv med tilläggstjänsten Mina Sidor.

Partille kommun hade tidigare ett antal resurskrävande manuella processer som tog onödig tid för löneenheten och annan personal inom organisationen. Kommunen insåg att arbetet kunde effektiviseras inom flera olika delar av verksamheten. Som en modern kommun har Partille som målsättning att kartlägga och digitalisera alla pappersblanketter.

Implementering av MicroWeb Personalarkiv har resulterat i en ökad automatisering, ett tydligare regelverk samt minskad administration och personberoende vilket underlättat det dagliga arbetet för medarbetare, lönepersonal och chefer.

  • - Genom att använda Personalarkivet är besparingen större än investeringen, berättar Madelene.

Automatisering i personalsystemet innebär också mindre risk för felinmatning av olika uppgifter.

  • - Både kvaliteten och effektiviteten har ökat med digitala processer. Vi har gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär, berättar Madelene.

Idag är verksamheterna i Partille kommun vana vid digitalisering och både chefer och medarbetare ser hur det förenklar vardagen.