MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

KUNDCASE: Partille kommun

För att automatisera processer som rör kommunens anställda har Partille kommun valt att använda MicroWeb Personalarkiv med tilläggstjänsten Mina Sidor.

Partille kommun hade tidigare ett antal resurskrävande manuella processer som tog onödig tid för löneenheten och annan personal inom organisationen. Kommunen insåg att arbetet gick att effektivisera inom flera olika delar av verksamheten. Som en modern kommun har Partille som målsättning att kartlägga och digitalisera alla pappersblanketter.

Resultat

Implementering av MicroWeb Personalarkiv har resulterat i en ökad automatisering, ett tydligare regelverk, samt minskad administration och personberoende vilket underlättat det dagliga arbetet för medarbetare, lönepersonal och chefer.

  •  Genom att använda Personalarkivet är besparingen större än investeringen, berättar Madelene.

Automatisering i personalsystemet innebär också mindre risk för felinmatning av olika uppgifter.

  •  Både kvaliteten och effektiviteten har ökat med digitala processer. Vi har gått från 30 pappersblanketter till 9 digitala formulär, berättar Madelene.

Idag är verksamheterna i Partille kommun vana vid digitalisering, både chefer och medarbetare ser också hur det förenklar vardagen.

Partille kommun
Partille Kommun
Partille kommun

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper även organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla organisationers och företags  GDPR-strategi.