MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

MicroWeb får ett nytt utseende!

13 maj får MicroWeb ett nytt utseende!

Vi har ett pågående utvecklingsarbete för att förenkla och förtydliga MicroWebs gränssnitt. Som en del av arbetet driftsätter vi nu de första ändringarna och det nya utseendet kommer att släppas imorgon, den 13 maj.

Bland annat har MicroWeb en ny grafisk design och inloggningssida. Inga funktioner påverkas av förändringarna. Vi planerar att släppa ett helt nytt gränssnitt vid en senare tidpunkt.

Ny design – Samma flexibla inloggning

 Modernare utseende – Samma system och funktioner