MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

GULD I KREDITVÄRDIGHET IGEN!

Vi på MicroData är stolta över att kunna visa på en stabil och stark finansiell situation. Framförallt är det viktigt för oss att du som nuvarande eller blivande kund ska känna dig helt trygg när du gör affärer med oss!

MicroData Skandinavien AB har försetts med UC Sigill Guld som baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag, som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

UC Risk Företag
Kreditvärderingssystemet UC Risk Företag tar fram information om ett företag är kreditvärdigt. UC Risk Företag uppdateras dagligen och systemet beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma affärsrisker, klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.

MicroData klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag som klassificeras i Riskklass 5 bedöms ha högsta kreditvärdighet och de har 99,76% eller större sannolikhet till överlevnad. Detta visar att MicroData är en stabil och trygg samarbetspartner.