MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Ljungby Kommun väljer MicroWeb som digitalt personalarkiv

Ljungby kommun väljer nu MicroWeb Personalarkiv med koppling till Visma Window för en digital hantering och arkivering av personalinformation
Kommunens vision är att kunna digitalisera sina personaldokument i MicroWeb Personalarkiv samtidigt som chefer ska kunna söka och hämta information direkt från Visma Window.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.