MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Uppvidinge Kommun väljer MicroDatas tjänst MicroWeb Personalarkiv

Uppvidinge kommuns ambition är att vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.
Kommunen väljer nu MicroDatas tjänst MicroWeb Personalarkiv med koppling till Visma Window och har som mål att digitalisera all personalinformation och avveckla pappersarkivet.

Foto: Bernt Fransson

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.