Uppvidinge Kommun väljer MicroDatas tjänst MicroWeb Personalarkiv

Foto: Bernt Fransson/Wikimedia

Uppvidinge kommuns ambition är att vara lyhörda för framtiden och på så vis forma en effektiv verksamhet i framkant.

Kommunen väljer nu MicroDatas tjänst MicroWeb Personalarkiv med koppling till Visma Window och har som mål att digitalisera all personalinformation och avveckla pappersarkivet.

Uppvidinge kommun
Läs mer om Uppvidinge kommun här

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv
MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen. MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Läs mer om MicroWeb Personalarkiv här