MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Nacka Kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Nacka kommun väljer MicroWeb Personalarkiv med koppling till Visma Window för en digital hantering och säker arkivering av personalinformation.
Kommunens mål är att digitalisera hela flödet för anställningshandlingar - MicroWeb Personalarkiv är en central del i den processen.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.