MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Varbergs Kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Varbergs kommun väljer MicroWeb Personalarkiv för en digital hantering och säker arkivering av personalinformation.

Kommunens vision är att kunna digitalisera sina personaldokument i MicroWeb Personalarkiv.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Varbergs Kommun