MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Dokumenthantering

MicroWeb Dokumenthantering är en samlingsplats för bland annat affärskritisk dokumentation. Systemet håller koll på vem som gör ändringar och vem som godkänner ändringar. Alla får tillgång till rätt dokument via behörighetsstrukturen. Dokumenthanteringssystemet ger dig kontroll i det vardagliga arbetet.

I MicroWeb Dokumenthantering kan alla typer av information hanteras med olika filtyper såsom TIFF, Word, Excel och PDF/A.

Enkel sökning

Sök enkelt och hitta rätt information.

Versionshantering

I versionshanteringen finns möjlighet att se och gå tillbaka till en tidigare version av ett dokument.

gallringsrutiner enligt gallrings- och dokumenthanteringsplan

Information kan automatiskt gallras enligt er gallringsplan eller dokumenthanteringsplan så att ni är säkra på att information gallras i tid.

Kopplat till office-program

Du kan arbeta med och spara nya versioner direkt i dina Office-program genom ett tillägg till Microsoft Office.

Digitalt godkännande eller avslag

När du jobbat färdigt med något kan du be en kollega granska och godkänna eller avslå.

Förstklassig drift- och datasäkerhet

Vår driftmiljö finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige där alla kunder äger sin egen information.

Underlätta arbetsflödet

Vårt system hjälper användaren att hitta rätt dokument. Du och dina kollegor kan skapa ett dokumentflöde för dokumentets livscykel.   Samarbeta med andra i projekt genom att få och ge kommentarer direkt i dokumentet, granska, godkänn, använd elektroniska signaturer samt se tidigare versioner. MicroWeb dokumenthantering ger er som företag de verktyg som behövs för en effektiv dokumenthantering.

Flexibelt system

Dokumenthanteringen går att kombinera med andra delar av MicroWeb, till exempel vårt e-Arkiv. På så sätt kan vi skräddarsy en unik lösning som passar just er och era förutsättningar. Det finns även möjlighet att integrera med andra system för att visa upp godkända dokument i exempelvis ett intranät.

Vad är dokumenthantering?

Dokumenthantering är system som lagrar information. Informationen blir överblickbar i en tydlig och effektiv struktur som är enkel att söka i. I dokumenthantering är dokumentet i centrum. Till dokumentet kan exempelvis versionshantering och dokumentflöden kopplas.

Dokumentation för chefer och medarbetare

Visa dokumentation i ett användarvänligt gränssnitt.

System MicroWeb
System digitalt

Digitala processer

Hantera, lagra och signera dokument digitalt. Digitala arbetsflöden och processer gör att verksamheter lättare kan anpassa sig till nya krav och bidrar till ett effektivare arbetssätt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkra tjänster

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer

Kom igång

För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT

Miljö och hållbar IT​

Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.