MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Dokumenthantering

MicroWeb Dokumenthantering är en samlingsplats för bland annat affärskritisk dokumentation. Systemet håller koll på vem som gör ändringar och vem som godkänner ändringar. Alla får tillgång till rätt dokument via behörighetsstrukturen, ni får alltså full kontroll på åtkomst. Dokumenthanteringssystemet ger dig kontroll i det vardagliga arbetet, så att ni kan fokusera på kärnverksamheten.

I MicroWeb Dokumenthantering kan alla typer av information hanteras med olika filtyper såsom TIFF, Word, Excel och PDF/A.

Dokumenthantering

Enkel sökning

Sök enkelt och hitta rätt information.

Versionshantering

I versionshanteringen finns möjlighet att se och gå tillbaka till en tidigare version av ett dokument.

gallringsrutiner enligt gallrings- och dokumenthanteringsplan

Information kan automatiskt gallras enligt er gallringsplan eller dokumenthanteringsplan. Därför kan ni vara säkra på att information gallras i tid.

Kopplat till office-program

Du kan arbeta med och spara nya versioner direkt i dina Office-program genom ett tillägg till Microsoft Office.

Digitalt godkännande eller avslag

När du jobbat färdigt med något kan du be en kollega granska och godkänna eller avslå.

Förstklassig drift- och datasäkerhet

Vår driftmiljö finns speglad i två fysiskt åtskilda serverlokaler i Sverige och alla kunder äger sin egen information.

Underlätta arbetsflödet

Vårt system hjälper först och främst användaren att hitta rätt dokument, men det är bara en del av MicroWeb Dokumenthantering. Du och dina kollegor kan exempelvis skapa ett dokumentflöde för dokumentets livscykel. Samarbeta med andra i projekt genom att få och ge kommentarer direkt i dokumentet, granska, godkänn, använd elektroniska signaturer och se tidigare versioner. MicroWeb dokumenthantering ger er som företag de verktyg ni behöver för att upprätthålla ett effektivt arbetsflöde.

Dokumenthantering

Flexibelt system

Dokumenthanteringen ska passa er, därför har vi gjort så det går att kombinera med andra delar av MicroWeb, till exempel vårt e-Arkiv. På så sätt kan vi skräddarsy en unik lösning som passar just er och era förutsättningar. Det finns även möjlighet att integrera med andra system för att visa upp godkända dokument i exempelvis ett intranät.

Vad är dokumenthantering?

Dokumenthantering är system för att lagra och hantera information digitalt. Informationen blir överblickbar i en tydlig och effektiv struktur som är enkel att söka i.  Till dokumentet går det att koppla exempelvis versionshantering och dokumentflöden. Med andra ord kan man säga att dokumenthantering sätter dokumentet i centrum och på så sätt underlättar hantering. 

Dokumentation för chefer och medarbetare

Visa dokumentation i ett användarvänligt och modernt gränssnitt.

e-arkiv inloggning
System digitalt

Digitala processer

Hantera, lagra och signera dokument digitalt. Digitala arbetsflöden och processer gör att verksamheter lättare kan anpassa sig till nya krav och bidrar därför till ett effektivare arbetssätt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Säkert e-Arkiv

Säkra tjänster

Vi prioriterar säkerhet och ser till att all arkiverad information är skyddad.
Digitala processer
Kom igång
För oss är det viktigt att du som ny kund kommer igång på bästa sätt.
Hållbar miljö IT
Miljö och hållbar IT​
Vi på MicroData vill begränsa den negativa påverkan på miljön och på samhället.