MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Ekerö kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Ekerö kommun digitaliserar och effektiviserar hanteringen av personalinformation med MicroWeb Personalarkiv

Ekerö kommun har valt att implementera MicroWeb Personalarkiv och Mina Sidor.

MicroWeb Personalarkiv är utformad för att erbjuda en omfattande och användarvänlig plattform för hantering av personaldokumentation och HR-processer. Genom att integrera MicroWeb Personalarkiv med Mina Sidor kommer Ekerö kommun att kunna effektivisera sina interna processer och frigöra tid och resurser för andra viktiga uppgifter.

Vi är tacksamma för Ekerö kommuns förtroende. Vi ser fram emot att samarbeta tillsammans för en säkrare och effektivare hantering av personaldokumentation.

Läs mer om Ekerö kommun på deras hemsida.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Ekerö kommun