MicroData – Digital informationsförvaltning på vårt sätt

Södertälje kommun väljer MicroWeb Personalarkiv

Södertälje kommun har valt MicroWeb Personalarkiv för en digital hantering och säker arkivering av personalinformation

Kommunen har nyligen beslutat att använda MicroWeb Personalarkiv för att säkra och effektivisera hanteringen av sina personalakter och HR-relaterade dokument.

Vi vill tacka Södertälje kommun för det förtroende de visar oss. Tillsammans strävar vi efter att ytterligare förbättra och trygga hanteringen av personaldokumentation för en säkrare och mer effektiv arbetsprocess.

Läs mer om Södertälje kommun på deras hemsida.

MicroData – leverantör av MicroWeb Personalarkiv

MicroData erbjuder tjänsten MicroWeb Personalarkiv. MicroWeb Personalarkiv är ett system för bevaring och hantering av personalrelaterad information. Systemet underlättar det dagliga arbetet och hjälper organisationer att få kontroll på information som rör personalen.

MicroWeb Personalarkiv kan dessutom vara ett steg på vägen för att uppfylla en organisations, eller ett företags GDPR-strategi.

Södertälje kommun